ESPA Covid-19 Assistance


ESPA Covid-19 Assistance

Covid-19

Από τον Μάρτιο του 2020, ο Covid-19 κατέστρεψε την εστίαση και άλλους κλάδους. Εδώ στο The Dubliner αναγκαστήκαμε να κλείσουμε για 6 μήνες από τον περασμένο Μάρτιο χωρίς επικείμενη ημερομηνία επαναλειτουργίας. Από οικονομικής άποψης ήταν καταστροφικό. Μια καλή είδηση σε όλη αυτή την καταστροφή και τη ζοφερία είναι ότι έχουμε λάβει μία επιχορήγηση από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΣΠΑ. Αυτή είναι μια σανίδα σωτηρίας που εκτιμάται ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η επιχείρηση THE DUBLINER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕIA που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 50.000€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.