The Team

The

Team

The Dubliner Team - Here to Entertain and Serve You

MANAGEMENT TEAM

Ken_ Hickey

Ken Hickey
Partner

Deirdre&MikeJennings

Mike & Deirdre Jennings
Partners


BAR TEAM

 

Jason Corrigan

Maria_Arabidou

Maria Arampidou

Niovi Kitsou

Giota Giapoutzi

George Michoglou

Idomeneas Alexakis

Georgia Boukoura


KITCHEN TEAM

 

George Round

George Alexandridis

Virginia_Sfitskis

Virgina Sfitskis

Christos Anastasiou

Vasoula Boukoura

Iasonas Zygouras

Vasilis Koranas